-A A +A

Europese campagne bestaanszekerheid

1 bericht / 0 nieuw
#1 Annie Bosch vd - do, 28/06/2018 - 16:09

Europese campagne bestaanszekerheid

afbeelding van Annie Bosch vd
Annie Bosch vd

De afgelopen 2 maanden is EAPN (Europees Anti-Armoede Netwerk met 2 bussen door Europa gegaan om te pleiten voor een gegarandeerd minimum inkomen. Bij elke bijeenkomst werden zelforganisaties van mensen in armoede, afdelingen van EAPN, politici en regerings-verantwoordelijken uitgenodigd. En je kon een handtekening op die bus zetten bij wijze van petitie. Ze zijn ook in Utrecht en Eindhoven geweest en komen nog in Venlo. Ik kreeg daar elke dag verslag van. 2 voorbeelden:

Wat me opviel was dat ook in de Oost-Europese landen grote vooroordelen tegen uitkeringsgerechtigden bestaan, net als in West Europa. Zowel door gewone burgers als door de ambtenarij. "Het zijn profiteurs..." "Ze willen niet werken..." Waar heb ik dat meer gehoord? Het viel me op, omdat bekend is dat die landen veel armer zijn, er diepere en uitgebreidere armoede is en veel minder sociale voorzieningen. Bovendien kwam uit het verslag naar voren dat het er veel moeilijker is om voor een uitkering in aanmerking te komen. Dus wie houden de armoede in stand? 

In Scandinavië zijn dezelfde soort activeringsprogramma's ontwikkeld als in Nederland. Die zorgen bijvoorbeeld dat je als goed betaalde beroepskracht kan worden ontslagen en dat je voor je te lage uitkering wordt gedwongen hetzelfde werk te doen, soms zelfs op je eigen werkplek. Vergelijk dat met verhalen in Nederland over verdringing van goed opgeleide beroepskrachten door zg vrijwilligers (in de participatiewet) of afgestudeerden die een werkplek in neemt zonder bijbehorende betaling. Dus wie zij de echte profiteurs?

En komt dit ook in Oss voor? We kennen wel wat voorbeelden, maar ik stel voor dat de lezer zelf op onderzoek uitgaat.

Fijn dat de EAPN zo breed aandacht schenkt aan de noodzaak van bestaanszekerheid voor iedereen. Bestaanszekerheid hoort bij de mensenrechten.

28/06/2018 - 16:09