-A A +A

Waarom worden ouderen als een aparte doelgroep benaderd worden?

#1 Juul van de Kolk - do, 16/02/2017 - 16:03

Waarom worden ouderen als een aparte doelgroep benaderd worden?

afbeelding van Juul van de Kolk
Juul van de Kolk

Ze zijn ouder en hopen nog ouder te worden, maar dat is op zich geen beperking. Ze hebben geen werk, maar zijn niet werkloos. Ze kunnen zich verenigen en voor zichzelf opkomen. Participatie is een belangrijk doel van de ASD maar dat geldt voor alle doelgroepen.

16/02/2017 - 16:03
Gerard Steverink - do, 23/02/2017 - 11:19

Waarom?

Gerard Steverink
afbeelding van Gerard Steverink

FORUM

Integraal ouderenbeleid is voor mij het kernwoord. En daarom nu extra aandacht voor ouderen. Het aantal ouderen groeit ook in Oss. Senioren maken 30% uit van de Gemeente Oss. Bovendien leven ouderen steeds langer en nemen ze langer actief deel aan de samenleving o.a. door vrijwilligerswerk. Ouderen moeten meer en meer langer zelfstandig blijven wonen. Daarom heeft de Gemeente tot taak de dienstverlening voor ouderen op de afzonderlijke terreinen wonen, zorg, welzijn, inkomen en vervoer op elkaar af te stemmen en waar nodig te stimuleren en/of te faciliteren. Daarmee kunnen ouderen ook vitaal blijven en kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.
Ook in de gezondheidszorg is er meer aandacht voor de oudere mens. Preventie is een belangrijk gegeven. De Gemeente heeft naar mijn mening tot taak de participatie van ouderen in de samenleving mogelijk te blijven maken.

Juul van de Kolk - za, 09/12/2017 - 15:51 (Beantwoord #2)

ouderen geen doelgroep in de WMO

Juul van de Kolk
afbeelding van Juul van de Kolk

Je hebt groot gelijk. Ik zou niet weten wat ik moet inbrengen tegen je stelling. 
De vraag blijft voor mij:  "Wie is wanneer oud". Hoe en hoeveel heeft dat met een bepaalde leeftijd te maken. 
Dat was wel duidelijk toen het overheidsbeleid nog gebaseerd was op doelgroepenbeleid. De grens werd toen vooral bepaald door de indfeling
werkend of reeds op "non-actief". Ik herinner me nog goed, hoe de ouderenorganisaties alle moeite deden om de grens voor het lidmaatschap (en subsidiering door de overheid) beneden de 50 jaar te krijgen. Mijn motto is altijd geweest;"oud worden doe je later"