-A A +A

Adviezen 2012

Adviezen 2012

  • Advies en reactie schuldhulpverlening
  • Advies eisen aanbesteding hulpmiddelen Wmo

Bovengenoemde adviezen en reacties zijn opvraagbaar via adviesraadsociaaldomein@oss.nl.

Adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein Oss vormt een brug tussen burger en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. Wij adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd. Onze raad bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Naast zorg en maatschappelijk ondersteuning zijn verdere onderwerpen: werk, inkomen, schuldhulpverlening en toegankelijkheid voor inwoners van alle leeftijden.