-A A +A

Adviezen 2013

Adviezen 2013

  • Signaleringsbrief leerlingenvervoer
  • Reactie signaleringsbrief leerlingenvervoer
  • Advies regionale visie werken en inkomen en WSW
  • Advies recht op Wmo zonder vast woonadres en verblijfplaats
  • Signaleringsbrief leefbaarheid, gezondheid en intensieve veehouderij
  • Signaleringsbrief effecten bezuinigingen zorg en regierol gemeente
  • Advies Wmo verordening Oss 2013 en besluit maatschappelijke ondersteuning
  • Advies invoering aanbesteding hulpmiddelen
  • Advies tevredenheidsonderzoek Wmo individuele voorzieningen

Adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein Oss vormt een brug tussen burger en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. Wij adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd. Onze raad bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Naast zorg en maatschappelijk ondersteuning zijn verdere onderwerpen: werk, inkomen, schuldhulpverlening en toegankelijkheid voor inwoners van alle leeftijden.