-A A +A

Adviezen 2018

Gevraagd advies Aanbesteding trapliften

Ongevraagd advies 18+

Advies intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel

Pleidooi voor meer betrokkenheid en diversiteit

Adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein Oss vormt een brug tussen burger en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. Wij adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd. Onze raad bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Naast zorg en maatschappelijk ondersteuning zijn verdere onderwerpen: werk, inkomen, schuldhulpverlening en toegankelijkheid voor inwoners van alle leeftijden.