-A A +A

Adviezen 2018

Advies intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel

Op 29 januari 2018 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de brief aan de Raad inzake Intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel. De Adviesraad Sociaal Domein deelt de beschreven problematiek en is voorstander van een intensievere aanpak voor mensen met een zorgprofiel.

Pleidooi voor meer betrokkenheid en diversiteit

Adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein Oss vormt een brug tussen burger en gemeente als het gaat om zorg en sociale voorzieningen. Wij adviseren het college van B&W gevraagd en ongevraagd. Onze raad bestaat uit een groep sociaal actieve vrijwilligers afkomstig uit alle lagen van de bevolking. Naast zorg en maatschappelijk ondersteuning zijn verdere onderwerpen: werk, inkomen, schuldhulpverlening en toegankelijkheid voor inwoners van alle leeftijden.