Adviezen 2020 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Adviezen 2020

20200005 Ongevraagd Advies Visie op professioneel jongerenwerk 200304

Op 13-02-2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de ‘Visie op professioneel jongerenwerk’, waarbij de gemeente ons de mogelijkheid biedt om een ongevraagd advies te formuleren.
Wij maken graag van die gelegenheid gebruik. Hieronder onze adviezen ter aanvulling op het visiestuk.

 

20200004 Ongevraagd advies op concept visie welzijn 200217

Op 3 februari 2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein per e-mail het verzoek om de concept visie op Welzijn te lezen en te beoordelen of we er een advies over willen uitbrengen. Hoewel we begrepen hebben dat het hier niet om een officieel adviesplichtig document gaat willen we graag een reactie geven in een ongevraagd advies.Het betreft ...

20200003 Ongevraagd advies Uitvoeringsprogramma Vindbaarheid en Beschikbaarheid van de jeugdhulp 200210

Wij zijn positief over de opzet van dit programma: “Uitvoeringsprogramma 2020 Vindbaarheid en beschikbaarheid van de jeugdhulp”.

Tegelijkertijd zien we dat .....

20200001 Ongevraagd advies Koploper clientondersteuning

Het project Koplopers Cliëntondersteuning draagt bij aan een betere bekendheid en uitvoering van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Koploperproject is een initiatief van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van Volksgezond-heid Welzijn & Sport (VWS). Belangrijke voordelen om dit ook in Oss onder de aandacht te brengen zijn ...