ANBI | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

ANBI

Contactgegevens

Stichting Adviesraad Sociaal Domein Oss

RSIN 852 067 100

Postbus 5, 5340 BA Oss

Adviesraadsociaaldomein@oss.nl

Tel: (06) 2527 4240

ANBI

Sinds 1 januari 2022 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Oss de ANBI status.

Doelstelling

De Stichting Adviesraad Sociaal Domein Oss stelt zich ten doel te waarborgen dat de belangen van cliënten en doelgroepen van de wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatie Wet, Jeugd Wet, Wet kwaliteit klachten geschillen Zorg en toekomstige wetten op gebied van het Sociaal Domein om in voldoende mate te worden betrokken bij de totstandkoming, de uitvoering en de evaluatie van het door de gemeente Oss gevoerde beleid op het terrein van het Sociaal Domein en de genoemde wetten. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door het gemeentebestuur van Oss hierover gevraagd en ongevraagd vanuit een onafhankelijke positie te adviseren en te signaleren over het Sociaal Domein.

Beleidsplan

Bestuur

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Beloningsbeleid

Vrijwilligersvergoeding

Jaarverslag

Jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag

Jaarrekening 2021

Jaarplan

Jaarplan 2022

 

Organisaties: