-A A +A

Jaarverslag ASD Oss 2017

In 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Oss veel tijd en energie besteed aan het geven van goed onderbouwde, inhoudelijke adviezen over onderwerpen op alle sociale domeinen. De methode co-creatie is steeds vaker toegepast om al in een vroeg stadium mee te kunnen denken en praten over de beleidsontwikkeling. Ook heeft de Adviesraad Sociaal Domein Oss er hard aan gewerkt om zich meer en beter bekend te maken via de website, Facebook, Twitter en D-TV. En vooral door het gesprek aan te gaan met de wel of niet georganiseerde burgers van de stad Oss en van de kernen, die deel uitmaken van de gemeente.

Onderwerp: