-A A +A

2019

20190012 Gevraagd advies gedifferentieerde tarieven Huishoudelijke verzorging 20191030

Onlangs ontving de Adviesraad Sociaal Domein het voorstel tot het gaan hanteren van gedifferentieerde tarieven Huishoudelijke Verzorging(HV). Het document is gedateerd 27 september 2019. Bij de toelichting door uw ambtenaar tijdens ons overleg in de Kenniskring Wmo werd mondeling gevraagd hierover een advies van de ASD op te stellen. De Adviesraad Sociaal Domein is zich bewust van het feit dat de kosten voor zorg in het algemeen en voor Huishoudelijke Verzorging in het bijzonder in de hand moeten worden gehouden.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert:

20190011 Advies op concept onderwijsachterstandenbeleid gemeente Oss 2019 2022 Sporen naar kansen voor kinderen

De KennisKring Jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein Oss is over het algemeen positief over het voorliggende stuk, er ligt een mooi basiskader.
De visie van het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid zet zwaar in op preventie, wat eerder ook uitgebreid aan bod is gekomen in het regionaal beleidsplan Jeugd.

Onze vraag is hoe het onderwijsachterstandenbeleid zich verhoudt tot dit regionaal beleidsplan.
Hoe wordt verbinding gemaakt?

20190010 Advies Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023

Op 20-09-2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het Advies Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023.

Op het eerste gezicht lijkt het een goed leesbaar beleidsplan, waarin goede intenties terugkomen. Toch kiezen wij ervoor om niet op detail erop te reageren, maar een aantal algemene opmerkingen erover te plaatsen.

Waarom:

0

Onderzoek huishoudelijke hulp gemeente Oss

HUISHOUDELIJKE HULP

Via social media hebben we de volgende campagne opgestart:

"De Adviesraad Sociaal Domein Oss en de Seniorenraad zijn een onderzoek gestart. Zij onderzoeken of de toegewezen huishoudelijke hulp door de gemeente Oss voldoet.

Daar hebben we jullie hulp bij nodig!

Wij hebben een formulier gemaakt met vragen over de huishoudelijke hulp. Wij zouden het heel erg fijn vinden als deze zo veel mogelijk ingevuld gaan worden.

Ben jij iemand die gebruik maakt van de toegewezen huishoudelijke hulp van de gemeente Oss?  Vul dan dit formulier in.

0

Verslag symposium Stress sensitieve dienstverlening

4 september j.l. heeft de ASD, KennisKring Wias, in samenwerking met stichting Met elkaar, een minisymposium georganiseerd met als thema: "Stress sensitieve dienstverlening; een hype of here to stay?"

Tijdens dit symposium hebben Marc Anderson en Jeanette Giskes lezingen gegeven over dit onderwerp. 

Inmiddels hebben we alle materialen bij elkaar en kunnen we u de powerpointpresentatie van Marc geven en een samenvatting van de inspiratiesessie van Jeanette.

Maar we hebben ook videoregistraties gemaakt. Alsmede een korte sfeerimpressie. Ook deze vindt u hier terug.

0

Uitgebrachte adviezen door KennisKringen Jeugd en Wmo

In augustus en september 2019 heeft de ASD 3 adviezen uitgebracht.

Allereerst heeft KennisKring Wmo op 8 augustus een advies gegeven op het koersdocument opvang, ondersteuning en zorg bij psychische kwetsbaarheid. Lees hier meer over het advies.

Verder heeft op 23 augustus KennisKring Jeugd een kritisch ongevraagd advies uitgebracht over de ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid jeugdhulp 2019 - 2020.

20190009 Advies Koersdocument opvang, ondersteuning en zorg bij psychische kwetsbaarheid

Op 8 augustus 2019 heeft de ASD KennisKring Wmo het volgende advies uitgebracht:

Op 15 juli 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het laatste concept van genoemd Koersdocument met het verzoek tot het uitbrengen van een advies voor 11 september 2019.
In een toelichting op het verzoek tot het uitbrengen van een advies vanuit de Adviesraad Sociaal Domein(ASD) Oss stelde uw ambtenaar concreet de volgende vragen:

20190008 Advies Aanpak overlastgevende jeugdgroepen

Op 9 september 2019 heeft de ASD KennisKring Jeugd het volgende gevraagde advies uitgebracht.

Op 20-08-2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het concept-advies aan B&W ten aanzien van het onderwerp Aanpak overlastgevende jeugdgroepen.

In het stuk zien wij duidelijk onze inbreng terug die tijdens het overleg van KKJ (KennisKring Jeugd) met de ambtenaar in de discussie naar voren kwam.

Wij zijn zeer positief over het voorstel.
Belangrijke elementen voor ons zijn;

20190007 Ongevraagd advies De Osse ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid jeugdhulp (2019-2020)

Op 23 augustus heeft de ASD KennisKring Jeugd het volgende ongevraagde kritische advies uitgebracht:

0

Uitnodiging mini symposium: "Stress sensitieve dienstverlening; een hype of here to stay?"

De gemeente Oss maakt een nieuw beleidskader voor armoede en schuldhulpverlening. Een uitgangspunt hiervan is stress sensitieve dienstverlening. Maar wat is dat eigenlijk? En wat betekent het als je in publieke dienst- en hulpverlening rekening houdt met geldstress en de gevolgen ervan?

Deze vragen staan centraal tijdens het minisymposium “Stress sensitieve dienstverlening; een hype of here to stay?”
In samenwerking met stichting Met Elkaar Oss tegen armoede organiseert de Adviesraad Sociaal Domein deze inspirerende avond.