-A A +A

Kenniskring Jeugd

Locatie: Gemeentehuis Oss - dinsdagmiddag 15:00-17:00

De vergaderstukken blijven beperkte tijd zichtbaar. Om oudere vergaderstukken in te kunnen zien, dien je ingelogd te zijn. 
Ben je lid en wil je weten hoe je (weer) toegang krijgt? Neem dan even contact op met adviesraadsociaaldomein@oss.nl

Advies conceptnotitie schuldsanering en aanpak jongeren met schulden ASD 20190005

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ontving uw verzoek om een advies op 14 april 2019. Hierbij het gevraagde advies van de ASD over de Conceptnotitie schuldsanering en aanpak jongeren met schulden.
De conceptnotitie heeft Kenniskring Werk, Inkomen, Armoede en Schuldsanering (KK-WIAS) gedeeld met de andere ASD-kenniskringen (Jeugd en WMO) om hen in de gelegenheid te stellen om hierop te reageren. Hun adviezen zijn meegenomen in dit advies.
De conceptnotitie is op 6 mei in de KK-WIAS besproken met de betrokken ambtenaren.

Advies Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss ASD 20180014

Op 09-11-2018 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het onderzoeksrapport “Vindbaarheid en beschikbaarheid van de specialistische jeugdhulp voor ouders en jongeren in Oss” van de rekenkamercommissie van de gemeente Oss.

De Adviesraad Sociaal Domein herkent de bevindingen van de rekenkamercommissie en sluit zich grotendeels aan bij de aanbevelingen.

Wij willen er graag nog enkele aanbevelingen aan toevoegen. Welke dat zijn, leest u in dit advies. 

ASD 20180014

Ongevraagd advies inkoopmodel gespecialiseerde zorg 2020 en verder. ASD 20180013

Ons uitgangspunt is dat het budget voor de jeugdzorg ook daadwerkelijk wordt ingezet voor de zorg aan jeugd en dat administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt blijven. In onze ogen wordt dat vooral bereikt door vast te houden en door te ontwikkelen van de regionale inkoop. Wij zijn van mening dat niet zozeer het bekostigingsmodel bepaalt wat de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg is, maar de attitude van zorgaanbieders en gemeenten.

ASD 20180013