-A A +A

Kenniskring Wias

Locatie: Zaal 3 gemeentehuis Oss - maandagmiddag 14:30-17:00

De vergaderstukken blijven beperkte tijd zichtbaar. Om oudere vergaderstukken in te kunnen zien, dien je ingelogd te zijn. 
Ben je lid en wil je weten hoe je (weer) toegang krijgt? Neem dan even contact op met adviesraadsociaaldomein@oss.nl

Advies conceptnotitie schuldsanering en aanpak jongeren met schulden ASD 20190005

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ontving uw verzoek om een advies op 14 april 2019. Hierbij het gevraagde advies van de ASD over de Conceptnotitie schuldsanering en aanpak jongeren met schulden.
De conceptnotitie heeft Kenniskring Werk, Inkomen, Armoede en Schuldsanering (KK-WIAS) gedeeld met de andere ASD-kenniskringen (Jeugd en WMO) om hen in de gelegenheid te stellen om hierop te reageren. Hun adviezen zijn meegenomen in dit advies.
De conceptnotitie is op 6 mei in de KK-WIAS besproken met de betrokken ambtenaren.

Advies Nibud Minima-effectrapportage gemeente Oss 2018 - ASD 20180009

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) heeft haar advies over de Minima-effectrapportage gemeente Oss 2018 van het Nibud aan de gemeente aangeboden. Bij dit advies zijn betrokken geweest de Kenniskring Werk, Inkomen, Armoede & Schulden (KK-WIAS) en de Kenniskring Jeugd (KK-JEUGD). Het rapport geeft een helder beeld over de inkomenspositie van de burgers, met daarbij behorende conclusies en aanbevelingen.
De gemeente beschrijft in de informatienota aan de gemeenteraad al een aantal goede vervolgstappen. We geven in dit advies nog een aantal aanvullingen op deze vervolgstappen.

Advies afstemmingsverordening 2018 ASD 20170021

Op 7 november 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de adviesaanvraag betreffende ‘Besluit tot vaststelling van de Afstemmingsverordening 2018’. Het aantal wijzigingen in deze geactualiseerde verordening is weliswaar beperkt, maar kan voor de betroffen inwoner en/of voor zijn eventuele gezinsleden ingrijpende en mogelijk sociaal en maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen hebben. 

 

ASD 20170021