-A A +A

Werkgroep BTB

Locatie: Gemeentehuis Oss - woensdagochtend 10:00-12:00

De vergaderstukken blijven beperkte tijd zichtbaar. Om oudere vergaderstukken in te kunnen zien, dien je ingelogd te zijn. 
Ben je lid en wil je weten hoe je (weer) toegang krijgt? Neem dan even contact op met adviesraadsociaaldomein@oss.nl

0

Internationale dag van de witte stok, vooraankondiging

Elk jaar vindt op 15 oktober, de Internationale Dag van de Witte Stok plaats.

Witte stok

De witte stok is het symbool van blindheid en slechtziendheid. Hij biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid om zich op straat te verplaatsen en zo de automobilisten en voetgangers te wijzen op hun handicap.

De tweede reden om met een stok te lopen, is dat deze de blinde of slechtziende helpt bij het bepalen waar hij of zij loopt. Hij voelt stoepranden of gevels en ook de geleide lijnen die op verschillende plaatsen liggen.

Ongevraagd advies aanpassing varkensruggen en geleidelijnen ASD 20190002

In het algemeen is er een goede samenwerking met de gemeente en zijn er verbeteringen bij het uitvoeren van voorzieningen op het terrein van de ASD-werkgroep BTB.

Echter de punten uit het volgende ongevraagde advies springen er hinderlijk uit.

Om te zorgen dat Oss een inclusievere samenleving wordt, adviseert de Adviesraad Sociaal Domein Oss aanpassing aan de bestaande varkensruggen en geleidelijnen.

Zie voor meer informatie bijgevoegd advies.

Ongevraagd advies ASD 20190002

Ongevraagd advies Motie toegankelijkheid ASD 20180012

De Adviesraad Sociaal Domein vindt dat het VN-verdrag handicap dat sinds 14 juli 2016 in Nederland geldt, integraal als uitgangspunt genomen dient te worden voor het beleid rondom toegankelijkheid en inclusie voor de gemeente Oss. De Adviesraad Sociaal Domein vraagt daarom aandacht voor groeperingen in onze bevolking die moeilijk te bereiken zijn en die het lastig vinden om mee te doen in de Osse gemeenschap.

ASD 20180012