-A A +A

Kenniskringen

De Kenniskringen bereiden de adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein voor. Een adviesvraag kan bij één of meerdere Kenniskringen worden neergelegd. De Kenniskringen kunnen daarnaast eigen punten aandragen waarover de Adviesraad Sociaal Domein kan adviseren aan het college van B en W.

De Kenniskringen leveren ook jaarlijks de input voor het adviesprogramma van de Adviesraad Sociaal Domein als geheel en een bijdrage aan het jaarverslag.

Bij de start van de Adviesraad Sociaal Domein zijn de volgende Kenniskringen ingesteld:

  • Jeugd
  • Wmo
  • Werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening
  • BTB (werkgroep)

Kenniskring Wmo

De kenniskring  Wmo  is deskundig op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, clïentervaringsonderzoek, huishoudelijke hulp toelage, huishoudelijke verzorg, individuele voorzieningen, Wmo 2015, PGB en eigen bijdrage. Wij vertegenwoordigen de belangen van de inwoners van Oss die te maken hebben met deze onderwerpen. Bij het vormen van het gemeentebeleid zijn wij betrokken en geven B&W gevraagd en ook ongevraagd advies.

Kenniskring Jeugd

De kenniskring  Jeugd is deskundig op het gebied van de jeugdwet, onderwijs, passend onderwijs, PGB en leerlingenvervoer. Wij vertegenwoordigen de belangen van de inwoners van Oss die te maken hebben met deze onderwerpen. Bij het vormen van het gemeentebeleid zijn wij betrokken en geven B&W gevraagd en ook ongevraagd advies.

Werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB)

De werkgroep Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid (BTB) is deskundig op het gebied van straten, parken en gebouwen die pas echt openbaar zijn als iedereen er gebruik van kan maken. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan mensen in een rolstoel, mensen die slecht ter been zijn of sneller moe zijn dan anderen, mensen met kinderwagens, rollators, koffers of boodschappenwagentjes. Maar het gaat ook over specifieke aanpassingen voor mensen met een visuele beperking (problemen met zien) zoals gidslijnen en rateltikkers.