Links | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Links

Geschiedenis

Oprichting Wmo raad, besluitstuk gemeente Oss

 

Sociaal domein algemeen:

  • Gemeente Oss; de website van de gemeente Oss. En hier vind je het Sociaal portaal, de website die je de weg wijst bij vragen over zorg, welzijn, werk, inkomen, jeugd en gezin in Oss. 
  • Movisie; kennis en aanpak van sociale vraagstukken
  • VCP; belangen organisatie, Vakcentrale voor Professionals
  • Koepel adviesraden sociaal domein; overkoepelend adviesorgaan voor adviesraden sociaal domein.
  • Jongerenraad Oss;  vertegenwoordiger van alle jongeren uit de gemeente Oss, met als taak hun mening door te geven aan het college van B&W.

 

Meer links op onderwerp:

Armoede

Cliëntenraden

Mantelzorg

Ouderen

Schulden

Waar kan ik terecht voor hulp?

Wijk- en dorpsraden

Wmo