-A A +A

Nieuws

0

Beschermd Wonen, vervolg

In het najaar van 2018 hebben wij, als Adviesraad Sociaal Domein Oss, een symposium georganiseerd over beschermd wonen.

0

Uitgebracht gevraagd advies Regionaal beleidsplan Wmo 2020 - 2023

Op 31 januari 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het Regionaal Beleidsplan Wmo 2020-2023. Doordat de Adviesraad een vooroverleg heeft gehad met de ambtenaar, zien we dat daardoor al veel van onze opmerkingen verwerkt zijn en tot een betere versie heeft geleid.

De Adviesraad wil echter nog op een zestiental punten uit deze beleidsnotitie aanvullende adviezen verstrekken.

0

Symposium "Jeugdzorg; 4 jaar transitie, hoe nu verder?"

UITNODIGING

Datum: 28 januari 2019
Tijd: 13:30 tot 17:00 uur
Plaats: Raadszaal gemeentehuis Oss

Deelname is gratis

0

Congres "De Bureaucratie Voorbij"

UPDATE

Inmiddels kunnen we terugkijken op een succesvol verlopen congres.
We hebben een aantal video opnames gemaakt en verzameld in een playlist.

De compilatie terugkijken? Zie de video hieronder.

 

0

Minisymposium Transformatie Beschermd Wonen

Op het gebied van Beschermd Wonen is een transformatie gaande in het veranderingsproces.

Waar voorheen de verantwoordelijkheid bij het Rijk lag, ligt dat nu bij de gemeenten.
De Oplosagenda geeft vorm en inhoud aan dit proces.

Emine Yildirim, projectleider namens de gemeenten, geeft op het symposium een overzicht van de stand van zaken. Aan de hand van een drietal vragen zal aan de deelnemers gevraagd worden mee te denken hoe nog bestaande knelpunten op te lossen.

0

Meer betaalbare seniorenwoningen nodig

Vorige week was het de internationale huurdersdag. Deze dag stond in het teken van ouderen.

In 2030 wordt er een extra vraag verwacht van 300.000 woningen die zelfstandig en levensloopbestendig zijn. Want tegen 2040 zal het aantal 75 plussers verdubbeld zijn.

In dit artikel van de Woonbond wordt aandacht gevraagd voor betaalbare seniorenwoningen en op welke aspecten er gelet moet worden.

0

In memoriam Juul van de Kolk

Juul van de Kolk overleden!!  Een bijzonder mens.

Een man met een tomeloze inzet voor anderen is niet meer.
Een man altijd vriendelijk, opgewekt en met zijn hoge leeftijd
in het midden van het leven blijven staan.
Bij alle bijeenkomsten was Jules aanwezig..

Zijn artikelen, zijn blogs, (zijn laatste was zelfs nog enkele dagen geleden)
zijn nu in een keer een testament van zijn sociale karakter en zijn betrokkenheid
met  de mens In onze samenleving.

0

Openingswoord Taalhuis Oss

De openbare bibliotheek is ooit ontstaan om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen in een democratie. Daar heb je wat voor nodig; de vaardigheid om goed te kunnen lezen en een vrije toegang tot informatie.

Even leek het erop dat die taak voor bibliotheken overbodig was geworden. Want iedereen heeft tegenwoordig toegang tot goed onderwijs én informatie ligt aan ieders voeten door de komst van internet.

0

Nieuwsbrief VII Adviesraad Sociaal Domein

0

Podcast: De medische zorg gaat niet meer over mensen; Esther van Fenema en Jan Rotmans

"Technisch goed geholpen maar niet als mens gezien. De keuzevrijheid ligt niet meer bij de burger maar bij de verzekeraars. De menselijke maat is totaal verdwenen. Op basis van de schaalvergroting die er de laatste 20 jaar heeft plaatsgevonden zeggen bestuurders en technocraten dat het erg goed gaat. Dat gaat dan alleen over systeem-afreken-waarden zoals efficiëntie, rendement en effectiviteit. Het gaat niet over de menselijkheid van de zorg.

0

Ai, ai: Oss op nummer 62 van 84 als 'toegankelijke gemeente'

De ongelukkige situatie met de regenpijp en de lantaarnpaal in de Koornstraat blijkt absoluut niet de enige vervelende plek voor rolstoelers en wandelwagens. Nadat ik eerder deze week over de plek schreef kreeg ik een uitgebreide mail van Maaike Mollen, burgerlid PvdA. ,,Shit, dacht ik toen ik het artikel las”, licht ze daarna toe.

0

Nieuwsbrief VI Adviesraad Sociaal Domein

0

Nieuwsbrief V Adviesraad Sociaal Domein

0

Nieuwsbrief IV Adviesraad Sociaal Domein

0

Nieuwsbrief III Adviesraad Sociaal Domein

0

Nieuwsbrief II Adviesraad Sociaal Domein

0

Nieuwsbrief: Kennismaking Adviesraad Sociaal Domein

0

Regels belemmeren liefdesleven gehandicapten: 'hij is nu mijn harenwasser'

Femke wilde trouwen met de liefde van haar leven, maar blies de bruiloft af toen bleek dat het stel een inkomensval zou maken die hen op bijstandsniveau zou brengen. Ze heeft namelijk een spierziekte en ontvangt een Wajong-uitkering. Haar vriend ook, omdat hij autisme heeft.

De koepel voor chronisch zieken en gehandicapten, Ieder(in), vraagt aandacht voor beleidsregels die de liefde voor mensen in hun achterban in de weg staan. De koepel kreeg tientallen reacties op een oproep ervaringen met liefde en beleid te delen.

1

Wat als u niet tevreden bent?

Wat als u niet tevreden bent? De gemeenteraad van Oss vindt het belangrijk dat inwoners met ervaringen en klachten goed terecht kunnen. Daarvoor kunnen inwoners in eerste instantie terecht bij hun contactpersoon bij de gemeente en bij de ombudscommissie bij klachten over de wijze waarop de gemeenten met inwoners omgaan.

0

Mensen verdrinken in de regels

De Cliënt in Beeld-prijs 2018 heeft als thema ‘Hoezo? Zelfredzaamheid’. In een serie interviews wordt het thema verder toegelicht. Denkt u nu: dat doen wij ook? Meld u aan! Kent u een goed voorbeeld, geef die raad een tip of neem contact op met de LCR.

1

In memoriam Rien Damen

Op 29 oktober is Rien Damen op 74-jarige leeftijd overleden. Na zijn jaren als burgemeester van Vaals in Limburg keerde hij weer terug naar Oss. Sindsdien was hij actief in de SCPO en de Wmo-raad, de voorgangers van de huidige Adviesraad Sociaal Domein. Hij was uitermate begaan met de kwetsbare en zorgbehoevende burgers. Als er problemen waren wist hij die altijd op een rustige manier aan de orde te stellen en vaak met succes. Ook had hij altijd oog en oor voor mogelijkheden en kansen ter verbetering van hun leefomstandigheden.

0

Dag van de Witte Stok 2017

Dag van de Witte Stok

De Dag van de Witte Stok wordt elk jaar op 15 oktober gehouden. Dit jaar was er door de Werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) van de Adviesraad Sociaal Domein in Oss een lezing georganiseerd in de Jozefkerk over “Ouderen en Slechtzien”.

0

UITNODIGING Symposium

Op vrijdag 17 november organiseert de Adviesraad Sociaal Domein Oss een symposium voor u.

De ASD Oss wil zoveel mogelijk in contact komen met de mensen die te maken hebben met het gevolg van gemeentelijk sociaal beleid. Hoe kunnen wij uw mening beter in onze adviezen laten doorklinken?

1

Bruggen slaan tussen burger en beleid

Afgelopen woensdag een mooi interview met de voorzitter van de Adviesraad Jaap Kool in de Sleutel

0

Extra kindgeld niet voor achttienplussers

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft geconstateerd dat er vragen leven bij gemeenten en gemeenteraden over het doel van extra kindgeld en de wijze waarop dit budget moet worden ingezet. Onder meer in Heerenveen zijn er vragen omdat het daar nu terechtkomt bij achttienplussers.

0

Nieuws

Werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening

Schulden kunnen iedereen overkomen https://www.divosa.nl/verslag-stedenestafette-vlaardingen

Online monitoringstool schulden http://ptp.ixly.nl/task/176

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald http://bit.ly/2sQF4P8

Pilot 'Anw naar werk' van gemeente Oss en SVB http://bit.ly/2u9iyoF

0

Digitale weerbaarheid Nederland blijft achter

De digitale weerbaarheid in Nederland blijft achter bij de groei van dreigingen. Overheid, bedrijfsleven en burgers nemen veel stappen om de digitale weerbaarheid te vergroten, maar dit gaat niet snel genoeg. Dat blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland 2017 (CSBN 2017) dat demissionair staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

0

Advies (KMHZ) Kwalitatieve Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Zorg 2018 en opheffen HHV

Op 21 juni 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek om een advies uit te brengen op de aangepaste HVT regeling 2018, nu Kwalitatieve Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Zorg (KMHZ) geheten.

0

Praat mee in het Panel Sociaal Domein!

Praat mee in het Panel Sociaal Domein! over Werk, Inkomen, Bijstand, Armoede en Schuldhulpverlening in de gemeente Oss

0

Nieuwe website inwoners Oss over zorg en sociale voorzieningen

Adviesraad Sociaal Domein Oss heeft een nieuwe website, waarop inwoners informatie kunnen vinden over zorg en sociale voorzieningen in Oss.

Ook kunnen inwoners van de gemeente Oss op het FORUM deelnemen aan discussies, in gesprek komen met elkaar en onderwerpen en vragen inbrengen.

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD Oss) is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente. De groep bestaat uit vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking. De raad vertegenwoordigt de inwoners van Oss, zowel de stad als alle kernen, wanneer het gaat om zorg en sociale voorzieningen.