Nieuws | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Nieuws

0

Informatie over het omgaan met de gevolgen van het Coronavirus

Op de Pleio pagina Bestuurlijk aanbesteden WMO Brabant Noordoost-Oost vind je bij het thema Corona maatregelen/ontwikkelingen de meest gestelde vragen en antwoorden.

In de bijlage tref je het gehele document aan.

0

Ongevraagd advies Visie op professioneel jongerenwerk

De adviesraad Sociaal Domein heeft op 13 februari j.l. de  ‘Visie op professioneel jongerenwerk’ ontvangen, waarbij de gemeente ons de mogelijkheid heeft geboden om een ongevraagd advies te formuleren.
Van deze gelegenheid hebben we gebruik gemaakt en hebben we een ongevraagd advies ingediend. Lees meer over ons advies via deze link.

Het adviesnummer is 20200005.

 

0

Uitnodiging lezing inzicht in bureaucratie

UPDATE: VANWEGE CORONAVIRUS GEANNULEERD

We gaan dit later dit jaar opnieuw organiseren. De datum is nog niet bekend.


Hierbij nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de lezing "Inzicht in bureaucratie" die we in samenwerking met de gemeente Oss organiseren.

Jan Herman Baas

De lezing wordt gegeven door Jan Herman Baas. Hij is auteur van het succesvolle boek "Voorbij de eeuw van bureaucratie"

0

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

In het jaar 2019 is een start gemaakt met veel veranderingen in het sociale domein. Nieuw beleid was noodzakelijk, maar niet altijd gemakkelijk te maken.

De Adviesraad Sociaal Domein Oss heeft er hard aan gewerkt om de beleidsontwikkelingen lokaal, regionaal en landelijk te volgen en te beoordelen. Ook de inbreng van burgers over de uitvoering van het beleid had de volle aandacht. De Adviesraad Sociaal Domein heeft om deze uitbreiding van onderwerpen aan te kunnen ook intern zijn manier van werken verbeterd.

0

Symposium Cultuursensitieve zorg; zorgverwachting vs zorgpraktijk

UITNODIGING SYMPOSIUM
Cultuursensitieve zorg; zorgverwachting vs zorgpraktijk
Oud, alleen en onbegrepen, wat nu?

Datum: 25 maart 2020
Tijd: 10:00 - 12:00 uur
Inloop vanaf 9:30 uur
Locatie: Gemeentehuis Oss, Anton Jurgenszaal
Toegang is gratis

0

Ongevraagd advies Koploper Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het is ons bekend dat ook de gemeente veel belang hecht aan goede cliëntondersteuning.
Wij adviseren om toch meer te doen aan de bekendheid van OCO (Onafhankelijke Clientondersteuning) voor de burgers. Met name bij cliënten van de jeugdhulp is nog veel te winnen
wat betreft bekendheid.

0

De ASD zoekt nieuwe vrijwilligers!

Wat is de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die het college van de gemeente Oss adviseert. De adviezen gaan over mogelijke verbeteringen in het sociale domein.

Hoe is de ASD opgebouwd

De ASD bestrijkt het gehele sociale domein. Dit domein is echter zeer uitgebreid. Daarom hebben we onze leden in KennisKringen en een werkgroep ondergebracht. Dit zijn de KennisKringen Wias, Wmo, Jeugd en de werkgroep BTB.

0

Oproep nieuwe vrijwilligers Wias

Onze KennisKring Wias zoekt nieuwe leden (vrijwilligers)

Wat doet de KennisKring

De KennisKring heet Wias. Wias staat voor Werk, Inkomen, Armoedebeleid en Schuldhulpverlening.
Dat omvat buiten de zorg zo’n beetje het hele sociale domein. En dat is dus een heel uitgebreid gebied.

De leden van de ASD hebben ieder hun eigen interessegebieden. Via hun eigen netwerken zoeken ze actief naar signalen waaruit blijkt hoe inwoners het contact met de gemeente ervaren.

0

Oproep nieuwe vrijwilligers Btb

Onze werkgroep Btb zoekt nieuwe leden (vrijwilligers)

Wat doet de werkgroep

De werkgroep heet Btb. Btb staat voor Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid. Een mond vol, maar betekent eigenlijk:

0

Gevraagd advies Beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2020

De gemeente Oss heeft aangegeven dat de beleidsregels Beschermd Wonen Oss 2020 een aanpassing behoeven.

We hebben daarover een uitgebreide toelichting ontvangen. We stemmen met deze aanpassing in.

Zie het advies (20190029).