-A A +A

Nieuws

0

SAVE THE DATE - minisymposium Stress Sensitieve Dienstverlening: een hype of here to stay?

De KennisKring WIAS (Werk, Inkomen, Armoede, Schuld) heeft kortgeleden het college van B&W een gevraagd advies gegeven op het concept beleidskader armoede en schulden 2020 - 2024.

Een van de uitgangspunten hierin is stress sensitieve dienstverlening.

Wij zijn nu een symposium aan het voorbereiden dat hier dieper op ingaat. Dit doen we in samenwerking met Stichting Met Elkaar.

0

Nieuw gevraagd advies concept beleidskader armoede en schulden 2020 - 2024

Afgelopen vrijdag 5 juli heeft de ASD een advies voor het concept beleidskader Armoede en Schulden 2020 - 2024 verstuurd naar het college. Dit advies is tot stand gekomen met behulp van onze Kennis Kring Wias, Met Elkaar en het Sociaal panel van de Wias.

Weten wat we hebben geadviseerd? Lees dan hier verder.

0

Tandzorg op Maat

Gebitsproblemen

Heb je een laag inkomen, en/of heb je schulden, dan schiet het oplossen van gebitsproblemen er bij in.

Het wordt niet vergoed als je geen aanvullende zorgverzekering hebt. En vaak heb je die niet, want dat is te duur. Dus blijf je zitten met een klapperend en kapot gebit. Gaatjes in de tanden worden groter en groter en voordat je het weet is er echt niets meer te lachen voor je. 

0

Felicitaties aan Rick Brink, minister van gehandicaptenzaken

Maandag 17 juni is Rick Brink tijdens de tv-show van KRO-NCRV uitgekozen tot eerste "minister van Gehandicaptenzaken".

Namens de hele Adviesraad Sociaal Domein uit Oss feliciteren we hem met zijn benoeming tot "minister van gehandicaptenzaken". Wij zijn heel blij dat allerlei problemen in de regelgeving, en in de behandeling en bejegening van mensen met een beperking, door hem nationale aandacht gaan krijgen.

0

Internationale dag van de witte stok, vooraankondiging

Elk jaar vindt op 15 oktober, de Internationale Dag van de Witte Stok plaats.

Witte stok

De witte stok is het symbool van blindheid en slechtziendheid. Hij biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid om zich op straat te verplaatsen en zo de automobilisten en voetgangers te wijzen op hun handicap.

De tweede reden om met een stok te lopen, is dat deze de blinde of slechtziende helpt bij het bepalen waar hij of zij loopt. Hij voelt stoepranden of gevels en ook de geleide lijnen die op verschillende plaatsen liggen.

0

Ongevraagd advies Mantelzorg

De ASD heeft sinds kort integrale werkgroepen. Een van die werkgroepen is de werkgroep Mantelzorg. 

De kenniskring Wmo heeft een tijdje terug uitleg gehad van de ambtenaar op dit dossier.
Aan de hand hiervan is de werkgroep tot de conclusie gekomen dat het beleid uit 2016 bijstelling nodig heeft.

Het resultaat is een ongevraagd advies dat naar de betreffende wethouder is gestuurd.

Meer lezen over dit advies? Klik dan hier.

0

Heisessie 2019

Op 3 april 2019 heeft de ASD in De Naaldhof een heisessie georganiseerd. Thema was: Slimmer netwerken.
Alle leden van de ASD hebben actief hieraan deel genomen. Dank aan Gerdine van Ramshorst voor de inspirerende workshop!
We hebben ook afscheid genomen van Peter Appelboom, duovoorzitter van de KennisKring Wias.

Peter, namens iedereen hier van de ASD, bedankt voor je grote inzet!

0

Programma-evaluatie 2018

De gemeenteraad Oss heeft de Programma-evaluatie 2018 gepubliceerd en deze wordt binnenkort besproken.

2018 is het jaar dat er veel nieuwe raadsleden in de gemeenteraad kwamen en dat een nieuw college startte. Kees van Geffen (VdG) bleef verantwoordelijk voor werk en inkomen, schuldhulpverlening, armoedebestrijding en arbeidsparticipatie. Annemieke van de Ven (CDA) met de taken uit het sociale domein als zorg en welzijn en Wmo vertrok en werd vervangen door Tijs van Kessel (VVD).

0

Uitgebracht advies Handhavingskader Wmo

Op 21 maart 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het Regionaal Handhavingskader Wmo.

Als adviesraad afdeling Wmo hebben wij bij een vorige versie opmerkingen gemaakt. Veel van deze opmerkingen zijn verwerkt in het Handhavingskader Wmo. In samenwerking met de ambtenaar hebben we zo naar een beter opgesteld Handhavingskader Wmo toe kunnen werken. De toetsing op kwaliteit en de handhaving hiervan bij de zorgaanbieders is hierdoor beter geregeld.

0

Succes advies werkgroep BTB

Varkensruggen zorgen voor regulering. Maar als ze opgaan in de omgeving door kleur, zorgen ze voor ongelukken.
Door valpartijen ontstaan er fysieke en materiële schade. Dit kan makkelijk voorkomen worden door ze in het wit te bestellen en plaatsen. Zo zijn ze beter zichtbaar.

In februari diende onze werkgroep BTB dan ook een ongevraagd advies hierover in.
Vooral nadat ze vele klachten van inwoners van Oss hierover hadden ontvangen.