-A A +A

Nieuws

0

Ongevraagd advies Mantelzorg

De ASD heeft sinds kort integrale werkgroepen. Een van die werkgroepen is de werkgroep Mantelzorg. 

De kenniskring Wmo heeft een tijdje terug uitleg gehad van de ambtenaar op dit dossier.
Aan de hand hiervan is de werkgroep tot de conclusie gekomen dat het beleid uit 2016 bijstelling nodig heeft.

Het resultaat is een ongevraagd advies dat naar de betreffende wethouder is gestuurd.

Meer lezen over dit advies? Klik dan hier.

0

Heisessie 2019

Op 3 april 2019 heeft de ASD in De Naaldhof een heisessie georganiseerd. Thema was: Slimmer netwerken.
Alle leden van de ASD hebben actief hieraan deel genomen. Dank aan Gerdine van Ramshorst voor de inspirerende workshop!
We hebben ook afscheid genomen van Peter Appelboom, duovoorzitter van de KennisKring Wias.

Peter, namens iedereen hier van de ASD, bedankt voor je grote inzet!

0

Programma-evaluatie 2018

De gemeenteraad Oss heeft de Programma-evaluatie 2018 gepubliceerd en deze wordt binnenkort besproken.

2018 is het jaar dat er veel nieuwe raadsleden in de gemeenteraad kwamen en dat een nieuw college startte. Kees van Geffen (VdG) bleef verantwoordelijk voor werk en inkomen, schuldhulpverlening, armoedebestrijding en arbeidsparticipatie. Annemieke van de Ven (CDA) met de taken uit het sociale domein als zorg en welzijn en Wmo vertrok en werd vervangen door Tijs van Kessel (VVD).

0

Uitgebracht advies Handhavingskader Wmo

Op 21 maart 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het Regionaal Handhavingskader Wmo.

Als adviesraad afdeling Wmo hebben wij bij een vorige versie opmerkingen gemaakt. Veel van deze opmerkingen zijn verwerkt in het Handhavingskader Wmo. In samenwerking met de ambtenaar hebben we zo naar een beter opgesteld Handhavingskader Wmo toe kunnen werken. De toetsing op kwaliteit en de handhaving hiervan bij de zorgaanbieders is hierdoor beter geregeld.

0

Succes advies werkgroep BTB

Varkensruggen zorgen voor regulering. Maar als ze opgaan in de omgeving door kleur, zorgen ze voor ongelukken.
Door valpartijen ontstaan er fysieke en materiële schade. Dit kan makkelijk voorkomen worden door ze in het wit te bestellen en plaatsen. Zo zijn ze beter zichtbaar.

In februari diende onze werkgroep BTB dan ook een ongevraagd advies hierover in.
Vooral nadat ze vele klachten van inwoners van Oss hierover hadden ontvangen.

0

Jaarverslag 2018 is uit

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) heeft zojuist haar jaarverslag 2018 uitgebracht. Hierin leest u welke adviezen er uit gebracht zijn en welke activiteiten er zijn ondernomen.

De ASD signaleert trends in het sociale domein en sluist deze door in de vorm van (on)gevraagde adviezen richting het gemeentelijke college van B & W.

0

Beschermd Wonen, vervolg

In het najaar van 2018 hebben wij, als Adviesraad Sociaal Domein Oss, een symposium georganiseerd over beschermd wonen.

0

Uitgebracht gevraagd advies Regionaal beleidsplan Wmo 2020 - 2023

Op 31 januari 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het Regionaal Beleidsplan Wmo 2020-2023. Doordat de Adviesraad een vooroverleg heeft gehad met de ambtenaar, zien we dat daardoor al veel van onze opmerkingen verwerkt zijn en tot een betere versie heeft geleid.

De Adviesraad wil echter nog op een zestiental punten uit deze beleidsnotitie aanvullende adviezen verstrekken.

0

Symposium "Jeugdzorg; 4 jaar transitie, hoe nu verder?"

UITNODIGING

Datum: 28 januari 2019
Tijd: 13:30 tot 17:00 uur
Plaats: Raadszaal gemeentehuis Oss

Deelname is gratis

0

Congres "De Bureaucratie Voorbij"

UPDATE

Inmiddels kunnen we terugkijken op een succesvol verlopen congres.
We hebben een aantal video opnames gemaakt en verzameld in een playlist.

De compilatie terugkijken? Zie de video hieronder.