-A A +A

Extra kindgeld niet voor achttienplussers

0
19-07-2017:07

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft geconstateerd dat er vragen leven bij gemeenten en gemeenteraden over het doel van extra kindgeld en de wijze waarop dit budget moet worden ingezet. Onder meer in Heerenveen zijn er vragen omdat het daar nu terechtkomt bij achttienplussers.

Geld doorschuiven naar jongeren De meerderheid van de raad van Heerenveen besloot om het geld, dat deel is van het landelijke extraatje van 85 miljoen voor arme kinderen, door te schuiven naar achtienplussers in armoede. Dat schrijft Leeuwarder Courant dinsdag. De fractie van GroenLinks stelde hier vragen over en lichtte Klijnsma per brief in over de situatie omdat er twijfels waren over de rechtmatigheid van de beslissing

VNG ingeschakeld Klijnsma ging vorige week in een brief aan alle gemeenten in op het voorval. ‘Ik heb in de afgelopen periode geconstateerd dat er bij diverse gemeenten en gemeenteraden vragen leven over het doel van de extra middelen en de wijze waarop deze moeten worden ingezet. Ik wil u er nogmaals op wijzen dat de extra middelen specifiek zijn bedoeld voor bestrijding van armoede onder kinderen.' De VNG gaat in opdracht van Klijnsma navraag doen bij gemeenten die het geld voor kinderen inzetten voor volwassen.

‘Aanvullende impuls bovenop bestaande middelen’ In haar brief laat Klijnsma ook weten dat het doel van de extra middelen is om alle kinderen de kans te geven mee te doen. ‘Alle gemeenten zullen zich hiervoor gezamenlijk inspannen. De middelen zijn volledig bedoeld om kinderen (0-18 jaar) uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen, die door geldgebrek niet mee kunnen doen, te ondersteunen met voorzieningen in natura.’ De staatssecretaris zegt dat de middelen als aanvullende impuls dienen bovenop de financiële middelen. De eerste evaluatie van de afspraak zal begin 2018 plaatsvinden. In 2021 wordt getoetst of het gemeentelijke beleid inderdaad alle kinderen in armoede heeft weten te bereiken.

Reageren op een nieuwsbericht kan als u bent ingelogd. U bent al ingeschreven of u kunt zich hier alsnog voor inschrijven als inwoner van Oss of als professional.

Registreren als lid Registreren als professional