Mensen verdrinken in de regels | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Mensen verdrinken in de regels

0
07-12-2017:12

De Cliënt in Beeld-prijs 2018 heeft als thema ‘Hoezo? Zelfredzaamheid’. In een serie interviews wordt het thema verder toegelicht. Denkt u nu: dat doen wij ook? Meld u aan! Kent u een goed voorbeeld, geef die raad een tip of neem contact op met de LCR.

Gelijk melden Wie een uitkering wil aanvragen moet precies weten hoe dat moet. Alle papieren die nodig zijn, moeten tijdig worden verstuurd. Verandert er iets in uw situatie: hup gelijk melden. En dat niet alleen voor de uitkering, maar ook voor toeslagen. Dit geldt voor iedereen: of u toeslagen krijgt door een laag inkomen, een uitkering ontvangt of AOW. Veel mensen zijn niet in staat om aan eisen te voldoen die de belastingdienst, UWV, gemeente of SVB stellen. Wat dan?

Verdrinken ‘Daar komen cliëntenraden in beeld’, zegt Branko Hagen van de LCR. ‘Het is allang bekend dat mensen verdrinken in alle regels die bestaan. Ongewild doen ze iets fout bij een aangifte, vergeten dat die regels er zijn of hebben die tekst ook nooit begrepen. Je verzuipt snel. Dat kan echt anders en dat moeten cliëntenraden vooral duidelijk maken.’

De wet kennen Er zijn tal van ideeën te bedenken om aan de overheid te laten zien dat te veel wordt aangenomen dat elke burger zo zelfredzaamheid is dat die de wet kent. Dat geldt ook voor rechten die burgers soms hebben. Branko Hagen: ‘De gemeente kan een jongere uit de jeugdzorg een hogere uitkering geven zodat die zelfstandig kan wonen. Doen ze dat ook? Worden jongere er op gewezen dat de gemeente dat kan beslissen? Waar staat dat? De informatievoorziening is niet altijd toegesneden op de informatiebehoefte van mensen. Gemeenten zijn erg summier met hun informatie. Op de website van UWV staat heel veel, maar als je niet weet wat je zoekt is het een hele zoektocht. Heeft uw cliëntenraad dat onder de aandacht gebracht, dan kunt u meedingen naar de prijs.’

Het komt nog steeds voor dat mensen met betalingsachterstanden verder in de problemen komen. ‘Dat kan een gemeente vóór zijn bijvoorbeeld door op een eerder moment contact te leggen met die mensen’, zegt Branko Hagen. ‘Met de vraag: lukt het je rekeningen te betalen? En: kunnen we helpen? Een cliëntenraad die hier een goede actie op heeft ondernomen naar zijn gemeente toe, raad ik aan zich aan te melden.’

Vastgelopen Hagen verwacht veel inzendingen voor deze Cliënt in Beeld-prijs. ‘Het is een onderwerp waar iedereen mee te maken heeft. Is het niet met de belastingdienst dan toch wel met gemeente of SVB (kinderbijslag of AOW). Ik denk dat iedereen wel eens vastgelopen is op de regels. Wat is dáár nou aan te doen?’

Reageren op een nieuwsbericht kan als u bent ingelogd. U bent al ingeschreven of u kunt zich hier alsnog voor inschrijven als inwoner van Oss of als professional.

Registreren als lid Registreren als professional