Nieuw advies Verordening Jeugdhulp Gemeente Oss uitgebracht | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Nieuw advies Verordening Jeugdhulp Gemeente Oss uitgebracht

0
27-11-2019:11

Op 5 november 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de Verordening Jeugdhulp Gemeente Oss 2020 met de vraag om hierover een advies uit te brengen. Deze verordening is het vervolg op de Osse Ontwikkelagenda vindbaarheid en beschikbaarheid Jeugdhulp en het Regionaal Beleidsplan Jeugdhulp2020 2023 waar de ASD reeds een advies op heeft geformuleerd, nadat deze uitgebreid en in goed overleg waren besproken met de ambtenaren. De Verordening 2020 is niet vooraf op inhoud besproken, maar wel door de ambtenaar aangekondigd. De ASD heeft in lijn met de inhoud van de eerdere adviezen deze verordening bekeken. Op een aantal punten is er nog een verschil in visie tussen de Adviesraad en de gemeente overgebleven. Dit komt ook tot uiting in deze verordening. Daar willen wij in dit advies aandacht voor vragen.

Lees hier meer over het advies.

20190024 Advies Verordening Jeugdhulp Gemeente Oss 2020

 

 

Laden: 
Categorie: 
Jaren: 
Organisaties: 

Reageren op een nieuwsbericht kan als u bent ingelogd. U bent al ingeschreven of u kunt zich hier alsnog voor inschrijven als inwoner van Oss of als professional.

Registreren als lid Registreren als professional