-A A +A

Openingswoord Taalhuis Oss

0
22-03-2018:03

De openbare bibliotheek is ooit ontstaan om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen in een democratie. Daar heb je wat voor nodig; de vaardigheid om goed te kunnen lezen en een vrije toegang tot informatie.

Even leek het erop dat die taak voor bibliotheken overbodig was geworden. Want iedereen heeft tegenwoordig toegang tot goed onderwijs én informatie ligt aan ieders voeten door de komst van internet.

Maar dat blijkt in de praktijk zeker niet het geval te zijn. Steeds meer mensen dreigen buiten de boot te vallen doordat ze niet mee kunnen in onze complexe samenleving waar in hoge snelheid veranderingen optreden.

Nog steeds kunnen veel Nederlanders slecht lezen en dat zijn echt niet alleen de nieuwe Nederlanders. Lezen oftewel een woordenschat hebben is een voorwaarde voor een zinvol leven. Taal is de manier waarop wij contact hebben, gevoelens kunnen uiten, ons ontwikkelen maar ook ons staande houden in een ingewikkelde maatschappij. Dat is echt niet voor iedereen vanzelfsprekend en internet is echt niet voor iedereen ‘een open boek’. Taal is ook een manier om te manipuleren (nepnieuws) en wij weten allemaal dat een zoekvraag van mij wat anders oplevert dan een zoekvraag van u, onze eigen ‘filterbubbels’ Het beoordelen van een boodschap is een vaardigheid; is het commercieel of informatief, iemands mening of onderbouwd. Deze maand deden 10 basisscholen in de gemeente Oss mee aan een mediabattle en daarin stond niet alleen het goed leren zoeken, maar ook de betrouwbaarheid en kwaliteit van bronnen centraal.

Oss heeft een goede bibliotheek. Nog steeds is onze bibliotheek een openbare plaats in de stad waar mensen komen om boeken te lenen, de krant te lezen, digitale bestanden te raadplegen, te studeren. Dat zijn 4300 Ossenaren per week! Van jong tot oud. Maar de bibliotheek is ook een plaats waar mensen kennis delen, elkaar ontmoeten, kennis maken met de geschiedenis van Oss, een lezing bezoeken, een taalworkshop volgen, computerles krijgen… In 2016 werden er 426 activiteiten georganiseerd. Bijna altijd in samenwerking met partners: onderwijs, heemkunde, welzijn, kunsteducatie, gemeente. Allemaal gericht op lezen, een leven lang leren, als burger betrokken blijven. In het Taalhuis komt deze coördinerende en facilitaire rol van de bibliotheek goed tot uitdrukking. Samenwerken en verwijzen vormen de kern, verbinden van de behoefte met het aanbod.

Het Taalhuis zal deze bibliotheek, maar vooral de mensen in Oss verrijken en is voor mij een voorbeeld van hoe wij kunnen samen kunnen werken om te helpen bij een ingewikkeld probleem in de samenleving. Wij kunnen dat niet alleen, de bibliotheek wordt vooral geassocieerd met mensen die graag lezen en samen met onze partners zorgen wij voor een Taalhuis waar mensen zich thuis voelen en op weg worden geholpen. Binnen het Taalnetwerk Oss kunnen vanuit het Taalhuis ook de Taalpunten in de wijken en kernen worden ondersteund en komen professionals en vrijwilligers in contact met de Ossenaren die daar behoefte aan hebben en zo bouwen we samen aan een geletterd Oss waar elke burger er toe doet. De Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein zei eens: De grenzen van mijn taal, zijn de grenzen van mijn wereld.

Dat wil zeggen als de kennis van je taal ophoudt, kun je de ander en zijn wereld niet begrijpen of zien. Des te groter je kennis van taal, des te beter je je mening kunt vormen en samen werken aan democratie.

Categorien: 

Reageren op een nieuwsbericht kan als u bent ingelogd. U bent al ingeschreven of u kunt zich hier alsnog voor inschrijven als inwoner van Oss of als professional.

Registreren als lid Registreren als professional