-A A +A

Symposium "Jeugdzorg; 4 jaar transitie, hoe nu verder?"

0
14-01-2019:01

UITNODIGING

Datum: 28 januari 2019
Tijd: 13:30 tot 17:00 uur
Plaats: Raadszaal gemeentehuis Oss

Deelname is gratis

4 jaar geleden is de transitie in de jeugdzorg in gang gezet. Het doel was meer uitgaan van eigen kracht, integraliteit (één gezin, één plan), ruimte voor de professional, werken in en dichtbij het gezin. En ook: toegang op sterkte, wonen doe je thuis, regionale zorg waar dat kan, aandacht voor complexe problematiek, meer preventie, minder bureaucratie en geen wachtlijsten. Wat betekent dat voor kinderen met ernstige problematiek en voor de bescherming van het kind?

Omdat het beleid voor 2020 en verder vanaf nu in Oss en de regio wordt voorbereid, willen we juist op dit moment de balans opmaken.

Waar staan we nu, en hoe gaan we verder?

Met:

Adri van Montfoort

Is jurist en pedagoog. Werkte in de jeugdzorg als hulpverlener, onderzoeker en leidinggevende. Promoveerde op een proefschrift over de aanpak van kindermishandeling in ons land. Heeft ruime ervaring in advisering en in het ontwerpen en leiden van projecten. Publiceerde sinds 1983 artikelen en boeken over kinderbescherming, aanpak van kindermishandeling, jeugdzorg en jeugdbeleid alsook over de veranderende verhoudingen tussen burgers, markt, gesubsidieerde instellingen en overheid. Was van 2007 tot 2015 lector Jeugdzorg en Jeugdbeleid bij Hogeschool Leiden. Sinds 1997 raadsheer plaatsvervanger in de familiekamer van het gerechtshof in Den Haag.

René Peters

Is Tweede Kamerlid van het CDA ; hij was wethouder in de gemeente Oss met portefeuille jeugdzorg tijdens de transitie.

Kees van Geffen

Is wethouder in de gemeente Oss met portefeuille jeugdzorg.

Thema’s

• Kloppen de aannames wel die 4 jaar geleden als uitgangspunt voor de transitie werden genomen?

• Is het een kwestie van tijd?

• Of moet het toch anders?

• Welke vragen en oplossingen heeft u?

• Concrete afspraken over; hoe nu verder.

Vragen?

Als u specifieke vragen heeft voor dit symposium, die u graag behandeld zou willen zien, dan nodigen we u van harte uit deze vooraf per mail naar ons toe te sturen.

Programma

13:30 uur: Inloop met koffie en thee

13:50 uur: Opening symposium door Ellen Roskes, dagvoorzitter.

14:00 uur: Adri van Montfoort bekijkt vanuit de jeugdzorg optiek wat werkt en wat niet en maakt het bespreekbaar.

14:50 uur: Korte pauze

15:00 uur: René Peters bekijkt de jeugdzorg vanuit het landelijk perspectief én maakt de koppeling met het onderwijs.

15:30 uur: Pauze

15:45 uur: Interview met Adri, René en Kees naar aanleiding van de ingezonden vragen en vragen uit de zaal.

16:30 uur: Kees van Geffen geeft aan hoe we verder gaan.

16:45 uur: Officiële afsluiting symposium door de dagvoorzitter.

17:00 uur: Informeel napraten met een drankje

Sluitingsdata

Sluitingsdatum insturen vragen: 23 januari 17:00 uur.

Sluitingsdatum aanmelding symposium: 23 januari 17:00 uur.

Contact

Mailadres voor de te behandelen vragen en aanmelding: adviesraadsociaaldomein@oss.nl

De uitnodiging voor dit symposium zal verstuurd worden naar alle belanghebbenden en geïnteresseerden in Oss en regio.

Noteer alvast 28 januari 2019 in uw agenda!

Adviesraad Sociaal Domein Oss

Reageren op een nieuwsbericht kan als u bent ingelogd. U bent al ingeschreven of u kunt zich hier alsnog voor inschrijven als inwoner van Oss of als professional.

Registreren als lid Registreren als professional