-A A +A

UITNODIGING Symposium

0
17-10-2017:10

Op vrijdag 17 november organiseert de Adviesraad Sociaal Domein Oss een symposium voor u.

De ASD Oss wil zoveel mogelijk in contact komen met de mensen die te maken hebben met het gevolg van gemeentelijk sociaal beleid. Hoe kunnen wij uw mening beter in onze adviezen laten doorklinken?

De ASD is een adviesorgaan dat het college van B&W adviseert over voorgenomen beleid op het gebied van WMO, Jeugdzorg, Participatie en Werk, Schuld, Bijstand, Toegankelijkheid en Passend Onderwijs. Om het College zo goed mogelijk te kunnen adviseren wil de ASD weten waar u behoefte aan hebt en hoe de gemeente daarmee omgaat. Hoe kunnen we die informatie inzetten om tot een nog beter onderbouwd advies te komen?

Om goede informatie te verkrijgen willen wij regelmatig goed en constructief met de burgers overleggen. U weet wat er speelt en waar u tegen aan loopt als u met gemeentelijke instanties te maken krijgt. Wij willen graag weten wat er speelt, daar komen onze belangen samen.

Daarom organiseert de ASD een symposium over hoe wij de onderlinge communicatie kunnen verbeteren. Samen willen we ontdekken wat het voordeel kan zijn om met enige regelmaat te praten over actuele onderwerpen die ons raken.

Het programma ziet er als volgt uit: 13.30 uur: Ontvangst in de Raadzaal van het Gemeentehuis te Oss

13.45 uur: Opening door de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Jaap Kool

14.00 uur: Toelichting doelstelling en programma door Fons van Lieshout

14.20 uur: Opsplitsen in groepen n.a.v. thema’s. Tussendoor zal er een mogelijkheid zijn om koffie of thee te nemen

15.30 uur: Plenaire bijeenkomst, Waaronder toelichting op de website van de ASD en hoe kunnen we die gebruiken als communicatiemiddel

16.30 uur: Afsluiting en informeel napraten onder het genot van een borrel

We maken graag kennis met u op ons symposium over communicatie.

Wilt u aanwezig zijn meld u zich dan aan via adviesraadsociaaldomein@oss.nl of 0625274240.

Met vriendelijke groet, Fons van Lieshout, Anton Mulders, Ellen Roskes, Mart van Wanrooij, Jaap Kool

Reageren op een nieuwsbericht kan als u bent ingelogd. U bent al ingeschreven of u kunt zich hier alsnog voor inschrijven als inwoner van Oss of als professional.

Registreren als lid Registreren als professional