-A A +A

Wat als u niet tevreden bent?

1
21-12-2017:12

Wat als u niet tevreden bent? De gemeenteraad van Oss vindt het belangrijk dat inwoners met ervaringen en klachten goed terecht kunnen. Daarvoor kunnen inwoners in eerste instantie terecht bij hun contactpersoon bij de gemeente en bij de ombudscommissie bij klachten over de wijze waarop de gemeenten met inwoners omgaan. Daarnaast heeft de raad in 2015 het college gevraagd om een functionaris aan te stellen waar inwoners met klachten en problemen in het Sociaal Domein gemakkelijk terecht kunnen als inwoners vastlopen of zich niet gehoord voelen in de bestaande klachten- en bezwaarprocedures van de gemeente en zorgaanbieders.

Raadgever Sociaal Domein De Raadgever Sociaal Domein is er voor inwoners die vragen, klachten hebben of iets missen bij de uitvoering van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet door de gemeente. U kunt terecht bij Frank Pubben als u er niet uitkomt met uw vast contactpersoon of als u niet weet waar u moet zijn. Frank Pubben kan u de weg wijzen of bijstaan met uw vraag of klacht.

De Raadgever Sociaal Domein is onafhankelijk en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente. U kunt Frank Pubben bereiken door te bellen 06-290 266 31 of te mailen via f.pubben@oss. U kunt ook contact met hem opnemen via het contactformulier Raadgever Sociaal Domein.

Wie is Frank Pubben Ik ben 57 jaar en ik werk met plezier met en voor mensen. Mijn ervaring heb ik opgebouwd binnen de zorg, opvang en het openbaar bestuur. Ik doe dit werk nu bijna twee jaar en ervaar dagelijks dat ik van betekenis kan zijn. Het is fijn om een steentje bij te dragen in het zoeken naar oplossingen. Naast de inwoners die ondersteun geef ik soms ook advies aan de gemeente zodat zaken verbeterd worden.

Reacties

Hoe komt een burger in Oss in contact met de voor haar/hem van belangzijnde contactambtenaar? Via 14 0412? En als je al in contact komt dan blijkt vaak dat de betreffende ambtenaar niet in de gemeente Oss woont en zich moeilijk kan inleven in de betreffende problematiek. Voor bewoners van de wijk Ruwaard is het "Proeftuingebeuren" vaak een uitkomst!

Reageren op een nieuwsbericht kan als u bent ingelogd. U bent al ingeschreven of u kunt zich hier alsnog voor inschrijven als inwoner van Oss of als professional.

Registreren als lid Registreren als professional